Szebben, egészségesebben

Zöldfelületeinkben rejlő lehetőség


Az egyre súlyosbodó klímaválság, negatív környezeti hatások kapcsán egyre többen felismerik a zöldfelületek jelentőségét. Napjainkban egyre több szó esik például a faültetések szükségességéről, amely nagyvárosokban különösen, de ma már egy 10.000 fő nagyságrendű városban is egyre meghatározóbb jelentőségű.

Zöldjeink szerepe igen sokféle:

  • kikapcsolódási, sportolási, pihenési lehetőség
  • klimatikus hatások, ezen belül:
  • árnyékolás,
  • szélvédelem,
  • rezgés- és zajvédelem,
  • por, szennyező anyagok megkötése
  • városépítészeti, esztétikai hatás, téralakítás
  • ismeretterjesztés

Városunk életében is kiemelt szerepet játszanak a területek, amikben Balatonalmádi jelentősen bővelkedik. Jó tudni, hogy nem csak az Öregpark, strandjaink, sportpályáink, temetőink sorolhatók ide, hanem a település fasorai, út menti zöldsávjai, fásított terei, lakótelepi zöldjei is.

Balatonalmádi életében - egy átlagos magyar kisváros mindennapjain túl - azonban más, hozzáadott szerep is jut a parkok, kertek, zöldfelületek megjelenésének. Mivel az ország leglátogatottabb üdülőkörzetének (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) egyik városa vagyunk, fontos megemlíteni a turisztikai vonzerőre gyakorolt hatást. Nem tekinthetünk attraktívnak egy települést, amennyiben nem mutat rendezett, esztétikus képet, vagy parkját, tereit nem tudjuk az igényeknek megfelelő közösségi és egyéb célokra maximálisan kihasználni.

Noha büszkék vagyunk rájuk, ugyanakkor masszívan tartja magát az a gondolat döntéshozói körökben is, hogy a zöldfelületek fenntartása olyan nyűg, amit igyekeznünk kell a lehető legszükségesebb szintre csökkenteni, anyagi ráfordításaikat egyre inkább megvonni. Városfejlesztési célokként is inkább turisztikai célú épületek megvalósítását tartjuk kívánatosnak.

Fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy városunk nem csupán turisztikai célpont. Az északi part egyéb településeire igyekvők nagy része áthalad Balatonalmádin, maradandó benyomást szerezve a településről.

Sem az áthaladó 71. es számú főút a maga több sávos burkolt felületével, sem a mellette húzódó vasútvonal közlekedési felülete önmagában nem vonzó - sőt! Ugyanakkor a helyzetet felfoghatjuk úgy is, hogy a rajtuk keresztül bonyolódó forgalom extra lehetőséget jelent a város életének felpezsdítésére. Milyen jó lenne, ha az itt vonattal vagy gépkocsival áthaladók szemébe gondozott, ápolt, növényekkel díszített városkép tűnne, ahol jó lenne megállni, akár csak egy sétára vagy fagylaltozásra.

Központi településrészünkre figyelmet fordítunk ugyan, és vannak okosan megtervezett zöldfelületeink, de egyéb részeken az adottságaink kihasználatlanok.

A több, mint 100 éves Öregpark a maga 10 ha-os területével igen nagy méretűnek számít. 1977 óta védett természeti- és kulturális értékünk. Gondozása sok munkát, anyagi és fizikai ráfordítást jelent. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy nagyságához mérten funkciószegény, kihasználatlan. Jelentős része fás ligetként mutatkozik, ahol tulajdonképpen alig történik valami, esetleg bolyonghatunk kicsit a különféle fákat szemlélve. Egy ilyen méretű közparkot célszerű lenne kicsit több élettel, funkcióval megtölteni, amik az itt élők, illetve ide látogatók XXI. századi igényeihez igazodnak.

Sajnos a zöldfelületek fenntartása pénz-, idő- és munkaigényes feladat. Mindez azonban átgondolt gazdasági tervezéssel optimalizálható. Parkjaink, zöldsávjaink által felkínált lehetőséget megláthatjuk és kamatoztathatjuk. Amennyiben a turizmus részeként tekintünk rájuk, az visszahat a településnek nem csak az anyagi, hanem a fizikai jóllétére is. Jó lenne megfontolni, hogy ne csak a település leghasználtabb központját, hanem az említett területeket is tudatosan, jól átgondolva vonjuk be a város életébe, hiszen- a fenti eszmefuttatás alapján - volna értelme. Ehhez azonban több anyagi, fizikai és szakmai ráfordítás szükséges.

A cikk végén álljon itt egy két pozitív példa tágabb környezetünkből, Balatonfüredről.


Balogh Ágnes
táj- és kertépítész mérnök