Megfontolásra ajánlott gondolatok


MITŐL JÓ EGY ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ?


Október 13-án lesz az önkormányzati választás, melynek eredménye a települések jövőjére nézve kiemelkedő jelentőségű. Ezzel összhangban hallani is, ahogy az utca emberei egymás közt beszélgetve elmélkednek arról, kikre lesz majd érdemes szavazni. Az egyes jelöltek említésekor pro és kontra érvek is elhangzanak, sokszor azonban csak felszínesen, minden koncepciót, következetességet mellőzve, mintegy közhely jelleggel. Írásunk a "jó képviselő" általunk legfontosabbnak tartott tulajdonságait szedte csokorba.

A legtöbbünk eszébe elsőnek talán a nyitottság, a befogadó készség jut. Aki nem tud nyitottan tekinteni a világ dolgaira és annak változásaira, nem képes új ismereteket befogadni, híján van az objektív tájékozódó képességnek, az nem képes egy város fejlesztéséről felelősen döntéseket hozni. Úgyszintén, ha a lakossághoz, a választókhoz való viszonya bezárkózó, ha faji, nemi, életkori, identitásbéli, politikai vagy más egyéb tényezőktől teszi függővé, hogy kiket hallgat meg, kiket képvisel, akkor nagyon rossz úton jár, és nem érdemes a képviselői tisztségre.
A kezdeményező készség, a szavahihetőség, az igényesség, az elérhetőség és rendelkezésre állás nagyon fontos tulajdonságok. A sort folytathatjuk a kooperációra, csapatmunkára való készséggel, valamint a jó kommunikációs adottságokkal, ennek részeként a vitakultúrával, az érvelési és meggyőzési képességgel.
Mivel egy város működése bonyolult, a rendszer szintű, a települést egészében és összefüggéseiben látó és vizsgáló, hosszútávra irányuló kritikus gondolkodásmód képessége elengedhetetlen. Az átfogó készség mellett vannak azonban speciális tudások és képességek is, melyekre valószínűleg nem sokan gondolnak. Ezek egyike például a műszaki érzék. Egy beruházásról való döntés során az előterjesztéshez mellékelt tervdokumentáció, és annak rajzainak értő olvasása nélkül nehéz felelős döntést hozni.
Hasonlóan fontos a jogi szövegek és megfogalmazások értelmezésének a képessége is. Hogy ennek szükségességét belássuk, elegendő, ha a korábbi közgyűlések szövegeit visszanézzük.
A közgazdaság alapvető összefüggéseit szintén nem árt ismerni, aminek ki kell egészülnie némi pénzügyi kultúrával, ismerettel is, hiszen majdhogynem valamennyi önkormányzati döntésnek komoly pénzügyi vonzata van. Arról nem is beszélve, hogy a települések sikeres üzemeltetése és fejlesztése a jó költségvetésen alapszik, ezt pedig szintén a képviselő testület vitatja meg és fogadja el.
Lehet mondani, hogy a testület mögött ott van a hivatali apparátus, köztük műszaki, jogi és közgazdasági szakemberekkel (az előterjesztések javát valóban ők készítik), de a döntést az általunk választott képviselők fogják a mi nevünkben meghozni!

Az evidencia kategóriájába kellene tartozzon, hogy egy képviselő "szolgálatként" tekint a megbízatására, de a tapasztalataink sajnos sokszor nem ezt mutatják. Országos jelenség, hogy a köz szolgálata a képviselők többségének csak a jelöltség időszakában fontos igazán, megválasztása után valahogy feledésbe merül.

Ami viszont csak minimális súllyal kellene, hogy számítson, az a jelölt politikai hovatartozása. Hiszen közügyeink nem "oldal függőek", egy város életében a legtöbb döntést nem a világnézet, hanem a hasznosság, praktikusság, gazdaságosság szemszögéből nézve kell meghozni.

Kérdésként felvetődhet, hogy mi alapján tudhatja a választó egy jelöltről, hogy mennyire vannak meg a cikkünkben említett készségei. Sajnos erre nincsen tökéletes válasz. Nagyon sokat nyom a latba a személyes ismertség. Hiszen akit jól ismernek a városban, arról megbízhatóbban tudjuk feltételezni, hogy milyen teljesítményre, hozzáállásra számíthatunk tőle. Az ő esetükben is fontos persze a bemutatkozó anyag, a szakmai önéletrajz, ami esetleg nem közismert információt is tartalmaz. A kevésbé ismert, új jelöltekről szintén a bemutatkozó anyaguk, illetve nyilvános fórumokon, eseményeken való megnyilvánulásaik alapján alkothatunk képet.
A polgármester jelöltekről lényegében ugyanezeket lehet elmondani, annyi kiegészítéssel, hogy nekik menedzser szemléletre, és vezetői képességekre is szükségük van.

Biztos vannak olyanok, akik a cikk olvasása után azt gondolják, hogy túl magasra tettük a lécet, és ilyen képviselőjelölt (polgármester jelölt) nem is létezik. Lehet, hogy tényleg így van, de úgy gondoljuk, hogy az összes leírt tulajdonság legalább alap szinten fontos, és kívánatos lenne. Ezért javasoljuk, hogy amennyiben a jelöltek közötti válogatás során mérlegelésre, kompromisszumra kényszerülnek, vegyék számba valamennyi itt leírt jellemzőt a szavazásuk alkalmával. Reméljük, sikerült némi fogódzót nyújtani a választáshoz.

Juhász-Nagy Sándor