A változás szeleMI EZT TENNÉNK ALMÁDIÉRT

Lépten-nyomon találkozni olyan véleményekkel, hogy ráférne Almádira egy kiadós változás. Hogy a város megrekedt a fejlődésben, nem tudja kihasználni az adottságait. Hogy miért mindig csak a választási évben történik valami látványos beruházás, ami után rendre négy langyos év következik. Hogy az épül-e amire tényleg szükségünk van, vagy az, amire sikerül pénzt szerezni. Hogy jó-e ez így. Hogy új szemlélet, új lendület, másféle aktivitás kellene, mint ami eddig volt.
Nekünk is az a válaszunk ezekre a felvetésekre, hogy igen, másképp kellene városunk sorsát formálni.

Mit tennénk mi?

Készítettünk egy átfogó programot, ami minden fontos problémára kitér, és elmondjuk, hogy mi hogyan kezelnénk, hogyan oldanánk meg ezeket a gondokat. Ezt a részletes programot a Rólunk szól Magazin választási különszámában, szeptember végén fogjuk majd eljuttatni minden háztartásba. Az internetezők számára pedig természetesen honlapunkon és a Facebook-on is elérhető lesz.
Mostani cikkünk egy előzetes, mondhatni "ízelítő" ebből a programból, a legfontosabb gondolatokat kiemelve. Felfedjük továbbá, kik azok a képviselő-jelöltjeink, akik a Városunkért Közösen Egyesület színeiben mérettetik meg magukat októberben.

Kapcsolatban az emberekkel

Aki nyomon követte tevékenységünket, tudja, hogy mi vagyunk azok, - sőt nem túlzás azt mondani, hogy az egyetlenek a városban - akik kérdezünk, és kérdezünk, és kérdezünk rendületlenül. Akik kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mit gondolnak az emberek.
Mi képviselőként sem vonulunk elefántcsont toronyba.

 • Feltett szándékunk, hogy változtatunk azon a gyakorlaton, hogy a lakosok utólag szerezhetnek csak tudomást a döntésekről, azt is csak úgy, ha utánajárnak és elolvassák a hivatali bikkfanyelven írt határozatokat. Mi azt fogjuk képviselni a testületben, hogy minden fontos dologról előre kérdezzék meg a lakosság véleményét. Ha szükséges, akkor mi magunk fogjuk ezt megtenni, ahogyan eddig is.
 • Vállaljuk, hogy a testületi ülésekről és döntésekről rendszeresen, objektíven, és főleg közérthető nyelven tudósítunk a honlapunkon és a magazinunkban. Hogy mindenki pontosan értse, mi történik, mi a döntések előzménye és mi a következménye.
 • Azt fogjuk javasolni, hogy a testületi ülések ne munkaidőben legyenek, mert így az érdeklődők nem tudnak élni azzal a jogukkal, hogy bemenjenek a nyilvános üléseket meghallgatni. Javasolni fogjuk továbbá, hogy az ülésekről - sok városhoz hasonlóan - készüljön videó felvétel, amit a város honlapján bárki megnézhet.

Fontos lenne több lábon állni, vagyis egyéb iparágakat, cégeket ide vonzani. Természetesen olyanokat, amelyek jól illeszkednek a város életébe, környezetébe. Ezek amellett, hogy kiszámítható, stabil egész éves adóbevételt jelentenek, a lakosság egy részének munkalehetőséget teremtenek. Így a városból az ingázás is csökkenne, és ha lenne miért idetelepülni, új állandó lakosokat is vonzana. Ennek multiplikátor hatása a helyi kereskedelemre és a szolgáltatásokra dinamikus fejlődést hozna a város életébe.
Azon fogunk dolgozni, hogy ez a terv - ami egyébként 10 éve szerepel a város stratégiai fejlesztési koncepciójában - meg is valósuljon végre. Magától nem fog menni. Mozgósítani kell a kapcsolatokat, aktívan keresni, sok-sok munkát belefektetni. Ebben a ciklusban is már eredményes lehet ez a munka, hosszútávon pedig egészen biztosan stabil lábakra állítaná Almádi gazdaságát. Hogy arra jusson, amire valóban szükségünk van!

Gondos gazdái leszünk a városnak

Egy jó gazda vigyáz arra, amije van, sőt igyekszik azt gyarapítani. Mi gondos gazda módjára szeretnénk vigyázni a város értékeire, megőrizni, sőt gyarapítani azokat. Mire gondolunk? Például arra, hogy

 • A telkek, ingatlanok eladásakor olyan megállapodás szülessen a leendő tulajdonossal, ami a város érdekeit maximálisan figyelembe veszi. Ne alakuljon ki olyan állapot, mint a belvárosban, aminek az alakítására az önkormányzatnak nincs hatása, hiszen majdnem minden magántulajdonban van.
 • Az önkormányzat erőteljesebben és tudatosabban követelje meg a városban közszolgáltatást nyújtó cégektől, hogy fejlesszenek, illetve tájékoztassák a lakosságot. Érje el, hogy a MÁV tegye végre akadálymentessé az aluljárót. Hogy a DRV és az E-on nagyobb ütemben fejlessze a hálózatát. Hogy legyen előzetes lakossági tájékoztatás és táblázzák ki az alternatív kikerülő útvonalat, ha egy utcát lezárnak. Hogy úgy ütemezzék a tervezhető munkálatokat, hogy ne a főszezonban ássák fel a fél várost. Egyszóval, álljon jobban a sarkára, legyen keményebb tárgyaló partner ezekkel a cégekkel szemben, a város és a lakosság érdekében.
 • Az önkormányzat gondos gazdaként ellenőrizze a saját hivatalában, intézményeiben, cégeiben folyó munkát is. Hogy ne fordulhasson elő többet olyan, mint ami nemrég az Egészségházban az orvosokkal. De olyan sem, hogy a lakosok panaszkodnak, mert nem halad az ügyük, nem kapnak választ a leveleikre a hivataltól.
 • Szigorúbban kérje számon a megbízott vállalkozókon a szerződés szerinti jó teljesítést. Ne fordulhasson elő, hogy frissen elkészült beruházásokról kiderül, hogy rossz volt a kivitelezés, de nincs következménye. Ne hulljon a vakolat a frissen felújított épületben már az átadás napján (pld. Vörösberény, orvosi rendelő), legyen megoldva az új út vízelvezetése is (pld. Veszprémi út), ne ássanak a lakosságnak bosszúságot okozó árkokat (pld. Kócsag utca), stb. És még sorolhatnánk a hasonló eseteket.

Hogy jó legyen itt élni

Fejlődni, fejleszteni muszáj. Nem mindegy azonban, hogy hogyan, milyen ütemben és milyen áron. Almádi "Barátságos fürdővárosként" aposztrofálta magát évtizedekkel ezelőtt, és felméréseink szerint ez a szlogen nagyjából jól tükrözi az itt élők képét és egyben az igényét is a város szellemiségével, hangulatával kapcsolatban. Miközben a többség nagyon nem szeretné Füred elitista, vagy Siófok buliturizmusra épülő útját követni, sokszor megfogalmazódik, hogy itt viszont kicsit túlzottan lelassult az élet. Sokan visszasírják Almádi régi, ikonikus szórakozóhelyeit - amik az idők során sajnos valamiért mégsem tudtak fennmaradni. Merre tovább?

Fontos lenne több lábon állni, vagyis egyéb iparágakat, cégeket ide vonzani. Természetesen olyanokat, amelyek jól illeszkednek a város életébe, környezetébe. Ezek amellett, hogy kiszámítható, stabil egész éves adóbevételt jelentenek, a lakosság egy részének munkalehetőséget teremtenek. Így a városból az ingázás is csökkenne, és ha lenne miért idetelepülni, új állandó lakosokat is vonzana. Ennek multiplikátor hatása a helyi kereskedelemre és a szolgáltatásokra dinamikus fejlődést hozna a város életébe.
Azon fogunk dolgozni, hogy ez a terv - ami egyébként 10 éve szerepel a város stratégiai fejlesztési koncepciójában - meg is valósuljon végre. Magától nem fog menni. Mozgósítani kell a kapcsolatokat, aktívan keresni, sok-sok munkát belefektetni. Ebben a ciklusban is már eredményes lehet ez a munka, hosszútávon pedig egészen biztosan stabil lábakra állítaná Almádi gazdaságát. Hogy arra jusson, amire valóban szükségünk van!

Turizmus

A város alapvető tevékenysége, gazdaságának alapja a turizmus, és ez valószínűleg így is marad. A turizmusban vannak még fejlesztési lehetőségek, például új szálláshelyek, esetleg egy nagyobb szálloda jelentős plusz bevételt hozhatna a városnak.

 • Fontos feltételnek tekintjük azonban, és csak olyan fejlesztést támogatunk, ami nem vesz el több közvetlen Balaton parti területet a lakosságtól, valamint nem emel nagyon magas, a meglévő panorámát tönkretevő épületet a meglévő házak elé. A turizmus fejlesztése nem járhat az itt élők mindennapi életének, szerzett jogainak megkárosításával.
 • A szálláshelyek bővítésének megvannak a saját korlátai is, akár úgy, hogy elérjük azt a vendégszámot, ami már kellemetlen túlzsúfoltságot okoz a városban, akár pedig úgy, hogy az infrastruktúra nem bír már el több terhelést. Különösen, ha nem fejlődik együtt a szálláshelyekkel.
 • Fontos lenne, hogy a város turisztikai arculata mutasson valami különleges, egyedi jegyet, valami vonzerőt. Ennek a kitalálása, megalkotása még várat magára. Javasolni fogjuk, hogy a következő testület foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mind turisztikai szakemberek, mind pedig a lakosság kreatív energiáinak bevonásával. Potenciális lehetőségként ott lesz a régi és az új focipálya, mely a szabadidős turizmusra, vízi sport turizmusra építhet, jól bele illeszkedve a "barátságos fürdőváros " imidzsbe". De a kulturális turizmus területén is vannak kiaknázatlan lehetőségek, különösen a Magtár-Kolostor együttes megvalósulását követően.

Fontos lenne több lábon állni, vagyis egyéb iparágakat, cégeket ide vonzani. Természetesen olyanokat, amelyek jól illeszkednek a város életébe, környezetébe. Ezek amellett, hogy kiszámítható, stabil egész éves adóbevételt jelentenek, a lakosság egy részének munkalehetőséget teremtenek. Így a városból az ingázás is csökkenne, és ha lenne miért idetelepülni, új állandó lakosokat is vonzana. Ennek multiplikátor hatása a helyi kereskedelemre és a szolgáltatásokra dinamikus fejlődést hozna a város életébe.
Azon fogunk dolgozni, hogy ez a terv - ami egyébként 10 éve szerepel a város stratégiai fejlesztési koncepciójában - meg is valósuljon végre. Magától nem fog menni. Mozgósítani kell a kapcsolatokat, aktívan keresni, sok-sok munkát belefektetni. Ebben a ciklusban is már eredményes lehet ez a munka, hosszútávon pedig egészen biztosan stabil lábakra állítaná Almádi gazdaságát. Hogy arra jusson, amire valóban szükségünk van!

Infrastruktúra

Ahhoz azonban, hogy jó legyen itt élni, feltétlenül szükség van az egyik legégetőbb probléma megoldására, ami a helyi lakosokat és a vendégeinket egyaránt sújtja. Mindenek előtt a katasztrofális állapotban lévő utak, a parkolók hiánya, a tömegközlekedés hiánya, a teljesen kiszámíthatatlan vízellátás, a csapadékvíz elvezetés problémái, a hiányzó nyilvános WC-k, szemetesek, a külterületi zöldfelületeink gondozatlansága, és sorolhatnánk. Egyszóval az infrastruktúra, ami ezer sebből vérzik, és a több éves elmaradás most hatalmas, megoldandó feladatként tornyosul elénk. Akkora feladatként, amit nem is lehet néhány év alatt elvégezni, hiszen a hatalmas költségigény mellett fenekestől fordítanák fel a mindennapi életünket az útfelbontások, és más építési munkálatok.
Felelősen nem ígérhetünk mást, mint hogy az infrastrukturális beruházások, felújítások ütemét javasoljuk annyira felgyorsítani, amennyi még elviselhető terhet ró a költségvetésre, minden pályázati lehetőség kihasználása mellett.

Fontos lenne több lábon állni, vagyis egyéb iparágakat, cégeket ide vonzani. Természetesen olyanokat, amelyek jól illeszkednek a város életébe, környezetébe. Ezek amellett, hogy kiszámítható, stabil egész éves adóbevételt jelentenek, a lakosság egy részének munkalehetőséget teremtenek. Így a városból az ingázás is csökkenne, és ha lenne miért idetelepülni, új állandó lakosokat is vonzana. Ennek multiplikátor hatása a helyi kereskedelemre és a szolgáltatásokra dinamikus fejlődést hozna a város életébe.
Azon fogunk dolgozni, hogy ez a terv - ami egyébként 10 éve szerepel a város stratégiai fejlesztési koncepciójában - meg is valósuljon végre. Magától nem fog menni. Mozgósítani kell a kapcsolatokat, aktívan keresni, sok-sok munkát belefektetni. Ebben a ciklusban is már eredményes lehet ez a munka, hosszútávon pedig egészen biztosan stabil lábakra állítaná Almádi gazdaságát. Hogy arra jusson, amire valóban szükségünk van!

Gazdaság

Almádi évek óta feszített költségvetéssel dolgozik. Sokszor azért nincs pénz pályázatokra, mert nem tudjuk az önrészt előteremteni. A város működik, de fejlesztésekre már csak akkor futja, ha sikerül pályázattal, vagy más módon, - akár politikai kapcsolatok révén - plusz pénzre szert tenni (pld. focipálya, kolostor). Nagyon fontos dolgokra pedig év, mint év nem futja (pld. bölcsőde, utak, infrastruktúra).

Ebből a helyzetből csak akkor van kiút, ha a város saját bevételeit tudjuk tartósan növelni.

 • Akár turisztikai fejlesztéssel, amiről már elmondtuk, hogy egyrészt korlátos, másrészt párhuzamos infrastruktúra fejlesztés nélkül nem fog menni. Továbbá csak a turizmusra építeni kockázatos, hiszen jöhet egy esős nyár, valamilyen környezeti havaria helyzet, és oda az éves bevétel nagy része.
Fontos lenne több lábon állni, vagyis egyéb iparágakat, cégeket ide vonzani. Természetesen olyanokat, amelyek jól illeszkednek a város életébe, környezetébe. Ezek amellett, hogy kiszámítható, stabil egész éves adóbevételt jelentenek, a lakosság egy részének munkalehetőséget teremtenek. Így a városból az ingázás is csökkenne, és ha lenne miért idetelepülni, új állandó lakosokat is vonzana. Ennek multiplikátor hatása a helyi kereskedelemre és a szolgáltatásokra dinamikus fejlődést hozna a város életébe.
Azon fogunk dolgozni, hogy ez a terv - ami egyébként 10 éve szerepel a város stratégiai fejlesztési koncepciójában - meg is valósuljon végre. Magától nem fog menni. Mozgósítani kell a kapcsolatokat, aktívan keresni, sok-sok munkát belefektetni. Ebben a ciklusban is már eredményes lehet ez a munka, hosszútávon pedig egészen biztosan stabil lábakra állítaná Almádi gazdaságát. Hogy arra jusson, amire valóban szükségünk van!


Részletes programunkat hamarosan olvashatja, szeptember végén megjelenő választási különszámunkban, illetve honlapunkon.