Lakossági fórumon jártunk

ISMERT PROBLÉMÁK, LASSÚ MEGOLDÁSOK

Május végén lakossági fórumon jártunk, melyet polgármester úr azon ígéretének betartása céljából hívott össze, hogy rendszeresen tájékoztasson a focipályák sorsának alakulásáról. Mivel azonban a beruházás körül nem történt érdemi változás, a régi focipályával kapcsolatosan sincs - szerencsére - döntés, a fórum témája a város stratégiai tervének ismertetése lett, Bogdán László főépítész úr előadásában.

Előadásból beszélgetés

Sajnos tapasztaljuk magunk is, hogy a lakosság nagyon nehezen mozdul ki bármilyen programra. Ez az érdektelenség külön megbeszélést érdemelne, bár nyilván a két nappal korábbi meghirdetés a város honlapján nem jutott el a széles tömegekhez. Egyesületünk és egy nemrég alakult egyesület tagjain kívül két önkormányzati képviselő és az előadók vettek részt. A lakosság a felsoroltakon kívül gyakorlatilag nem képviseltette magát. Így az eleinte hivatalos stílusban induló előadás a végére egy kötetlen beszélgetésbe fordult, ami véleményem szerint jól végződött. Kiderült, hogy tulajdonképpen nagyon sok dologban egyformán látja a problémákat a városvezetés és a közönség. Egyesületünk tagjai számos kérdést tettek fel, és javaslatokat is megfogalmaztak. Ezekből most a legfontosabbakat veszem sorra ebben a cikkben.

10 éve ismert problémák

A város átfogó stratégiai fejlesztési terve 10 éve készült el, ezt 5 éve aktualizálták. A több, mint 180 oldalas anyag interneten elérhető, ahogyan korábban is elérhető volt.

Miközben Bogdán Lászlót hallgattam, ahogy végig vette a fejlesztési tervben azonosított problémákat, célokat és fejlesztési elképzeléseket, sokszor mosolyogtam magamban. Főépítész úr ugyanis gyakorlatilag sorban "felmondta" az akkor már nyomdában lévő "Rólunk szól" magazinunk kb. felét, a turizmusról és az infrastrukturális problémákról szóló cikkeink lényegét. E meglepő fejlemény arra enged következtetni, hogy a városvezetés és egyesületünk azonosan, de legalábbis nagyon hasonlóan látja, hogy mik a valós problémák, miket kellene megoldani, mik lehetnek a fejlesztés céljai, irányai. Ez önmagában úgy gondolom, jó hír. Emellett azt is gondolom, hogy a város problémái elég nyilvánvalóak, jól azonosíthatóak minden itt élő előtt. Az lett volna meglepő, ha nem ezek szerepelnek a tervben. Ami viszont nem nagy öröm, hogy ez az anyag 10 éves, az alap már akkor elkészült, 5 éve felfrissítették, megvalósulni viszont igen keveset láttunk a rég kitűzött célokból. Ami 10 éve már probléma volt, annak nagy része ma is az, és még ki tudja, meddig marad az.


A központ és a vízpart el van vágva egymástól

Elnézést a magyartalan meg-fogalmazásért, de nehéz máshogy leírni az egyik fő problémát, nevezetesen, hogy a 71-es főút és a vasút ketté vágja a települést, a központból a vízpart csak kerülővel közelíthető meg. Nehezíti a helyzetet, hogy a MÁV nem túl együttműködő abban, hogy a síneken keresztül több ponton tegye átjárhatóvá az utat, illetve az aluljáró akadálymentesítésére se hajlandó már évek óta. Főépítész úr kivetített térképén szépen be voltak rajzolva azok a pontok, ahol a központ és a vízpart összekötését szeretnék megoldani. Sajnos azonban konkrétumok nem hangzottak el, se arról, hogy műszakilag mik az elképzelések, sem pedig arról, hogy a megvalósítás milyen időtávban lehet reális.

Belvárosi káosz

Szintén lerágott csont, hogy a belvárosunk mind vizuálisan, mind funkcionálisan, mind pedig közlekedési, parkolási szempontból elég gyalázatosnak mondható. Sajnos a megoldást leginkább akadályozó tényező, hogy a terület és az ingatlanok nagy része magántulajdonban van, és az önkormányzatnak nagyon kevés eszköze van arra, hogy a tulajdonosokra nyomást gyakoroljon. Arra a kérdésre, hogy nem vásárolhatna-e ott az önkormányzat ingatlanokat, hogy rendbe rakja a belvárost, nemleges választ kaptunk.

Focipálya + futókör = sportpálya

Már a tavaszi lakossági fórumon is megkérdeztük, hogy az új focipálya köré terveznek-e futókört. Akkor azt a választ kaptuk, hogy ez helyszűke miatt nem lehetséges. A közelmúltban azonban a város megvásárolt 3 szomszédos telket, mivel a hosszú távú cél, hogy ott egy sport-centrum jöhessen létre.

Ismét feltettük tehát a kérdést, hogy a megnövelt területen lehetséges-e, hogy a két pálya között nagyobb távolságot hagyva, az egyikhez egy futókört is építsenek. Bár polgármester úr maga is elismerte, hogy ennek a költsége elenyésző lenne a beruházás összköltségein belül, csúszásban vannak, ha módosítanák a tervet, nem készülne el időre a két pálya, és elveszítenék a pénzt. Tehát a válasz határozott nem, ami nagy kár. Mivel még egy kapavágás sem történt, a közbeszerzéseket is most írják ki, még az utolsó pillanatban meg lehetett volna valósítani ezt a változtatást, amivel kis költségtöbblet árán minőségileg és funkcionálisan kapott volna a város lényegesen nagyobb értéket. Focipálya helyett sportpályát, ami már a későbbre tervezett sportcentrumnak is az első alapeleme lehetne. Később ez ilyen helytakarékosan és olcsón soha többet nem lesz lehetséges, egy új, egész pálya köré lehet csak építeni futókört. A futás az összes sportág megalapozó mozgása. Ha nem focipályát, hanem sportpályát építenénk, akkor az sok szakosztálynak jelentene edzési lehetőséget. Nem beszélve a lakosságról, hiszen ők is használhatnák ezt a közösségi teret. Tényleg kár....

Gazdaságfejlesztés csak turizmussal?

Bár a fejlesztési tervben szerepel az a célkitűzés, hogy a turizmuson kívül is kellene a város gazdaságát fejleszteni, erősíteni, különböző cégek bevonzásával, lépéseket ez irányba nem igazán tudtunk felfedezni. Polgármester úr kérdéseinkre adott válaszából világossá vált, hogy kifejezetten a turisztikai fejlesztésben látja Almádi jövőjét, a gazdaság más ágainak erősítése a fióknak szánt célkitűzés.

Elmondta, hogy ha lenne még egy olyan befogadóképességű szállodánk, mint a Bál Resort, annak az adóiból annyi plusz forrás keletkezne, hogy nem fájna többet a feje a város költségvetése miatt.

Egyesületünknek erről a kérdésről gyökeresen más a véleménye, de ezt inkább a következő számok egyikében fejtenénk ki részletesen.

Szó esett még ennek kapcsán Lozsántáról, ahol több száz kis szíjparcella tulajdonosa tulajdonképpen csapdába esett a kárpótlások idején. Olyan telekszerkezet alakult ki, amivel semmit nem lehet kezdeni ebben a formájában. Se művelni, se eladni.


Stratégiai tervezés szakértői csoportokkal

A közönséget alkotó mindkét egyesület egyetértett abban, hogy szakemberek bevonásával kellene újratervezni a város jövőjét, akár építészeti, akár turisztikai, kulturális, közlekedési, vagy más egyéb kérdéskörökben. Polgármester úr elmondta, hogy pár hónapja vettek fel egy marketinges tanácsadót, akinek ez is a feladata. Mi ezen a válaszon kissé meglepődtünk, hiszen amiről mi beszéltünk az nem "egyemberes" feladat. Az jó, ha van egy gazdája, aki szervezi, koordinálja ezt a tevékenységet, de szakértői teamek munkáját nyilván nem tudja elvégezni. Nem pont ugyanarról beszéltünk.

Polgármester úr azt is elmondta, hogy ő inkább helyi emberek szakértelmét venné igénybe, mert sok külsős anyag van már a fiókjában, amiből nem lett semmi.

Sajnos ez nem egyedi jelenség. Tapasztalataim szerint a versenyszféra cégeivel is előfordul, hogy felbérelnek tanácsadókat, a tanácsok pedig a fiókban landolnak, megvalósítatlanul. Hatalmas pazarlás. Mi lehet az ilyesmi hátterében?

Lehet, hogy a tanácsadók tényleg nem voltak jó szakemberek. Lehet, hogy a megbízó nem tudta őket jól használni, nem adott megfelelő háttér információkat, támogatást. Lehet, hogy a szervezet konkrétan "ellene dolgozott" a tanácsadók munkájának. Ezért nem is lehetett eredményt elérni. Lehet, hogy a megbízó nem volt valóban kíváncsi a szakemberek véleményére, hanem "divatból" készíttetett külsősökkel projekteket. Lehet, hogy a megbízó saját elképzeléseit akarta szakmailag alátámasztottnak láttatni egy szakértő cég által. Ami vagy sikerült, vagy nem. Van az a pénz.... Lehet, hogy a vezetők számára kellemetlen dolgokat tártak fel, vagy kényelmetlen feladatokat határoztak meg a szakemberek. Fogalmam sincs, hogy Almádiban miért került sok anyag fiókba. Fent említett tapasztalataim a versenyszférából származnak.

Egyesületünk véleménye, hogy szakemberek bevonására szükség van. Az Almádiban fellelhető szellemi kapacitásra szerintünk is alapozni kellene, de az ő tudásukat a megfelelő területekhez értő külsősökkel is ki kellene egészíteni.


Tóth Nóra