Felmond mindkét balatonalmádi gyerekorvos júliustól?

A napokban kapott szárnyra és gyorsan terjed a hír, hogy a két almádi gyermekorvos, Dr. Győri Blanka és Dr. Szántai Dóra júliusi felmondást helyezett kilátásba a polgármesternél, és ha a helyzet úgy hozza, a felmondási idő leteltével más praxisokban folytatná a rendelést. Ezzel Almádi januártól gyermekorvosok nélkül maradhat, ami azért is aggályos, mert mindkét doktornő köztiszteletnek örvend, szeretik őket a páciensek. Ráadásul sok praxist ma már ingyen sem tudnak betölteni, mert kevés a gyermekorvos.

Egyesületünk megpróbálta elérni az érintett gyermekorvosokat. Sikerült beszélnünk Győri Blanka doktornővel - aki képviselve Szántai Dóra álláspontját is -, az alábbiakról tájékoztatott bennünket:

A héten személyesen jelentették be Keszey János balatonalmádi polgármesternek, hogy abban az esetben, ha 2019. június 21-éig, vagyis péntekig nem veszik figyelembe a kéréseiket a balatonalmádi egészségház hosszú ideje vitatott ügyeleti ellátása kapcsán, akkor július 1-jével benyújtják a felmondásukat, és a felmondási idejük leteltével, 2019. december 31-ével bezárják a Balatonalmádiban lévő praxisukat.

A gyermekorvosok egyértelműen azt várják el az önkormányzattól, hogy "álljon ki az orvosaiért", ami egyesületünk szerint annál is inkább elvárható, mert a gyermekorvosokból sincs túlkínálat Magyarországon, sőt: Veszprém megyében jelenleg 7 betöltetlen gyerek háziorvosi praxis is van.

A megfelelő szerződés hiánya

Mint ismeretes, és mint arról a Rólunk szól magazin legutóbbi számában is olvashattak a Balatonalmádiban élők "Egy elmaradt orvosi ügyelet története" címmel, hosszú ideje jogi vita zajlik az ügyeletet működtető Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (közismert néven Egészségház) és az ügyeletre a Kft. által beosztott orvosok egy része között. Az ügyben érintett háziorvosok között van a két gyerekorvos doktornő mellett Dr. Horváth Balázs vegyes praxisú, litéri háziorvos, valamint júniustól Dr. Németi Sándor, Balatonkenese háziorvosa is. Hivatalos levélben is kérték az egészségház vezetőjét, hogy csak olyan orvost osszon be az ügyeletre, akivel egyrészt a Kft-nek érvényes szerződése van, másrészt rendelkezik a szükséges kompetenciákkal. Határozott szakmai álláspontjuk ugyanis az, hogy egy gyermekorvos nem kompetens a felnőtt betegek ellátásában. Dr. Győri Blanka, aki egyben a Házigyermekorvosok Egyesületének Veszprém megyei küldötte is, arra hívja fel a figyelmet, hogy a házi gyermekorvosok átlagéletkora 60 év, és a betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma folyamatosan nő. "A gyermekorvosok kompetenciája nem terjed ki a felnőttek ellátására. 

A vegyes praxis létjogosultságát az adja, hogy a háziorvosi képzésnek része egy néhány hónapos gyermekgyógyászati gyakorlat is, ezért a felnőtt háziorvosok elláthatnak olyan körzeteket, amelyekben gyerek és felnőtt vegyesen van. Mi, házi gyermekorvosok nem háziorvosi, hanem csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkezünk, aminek nem része a felnőtt ellátás. 5 évet töltünk el különböző gyermekgyógyászati osztályokon, ezért vegyes praxisokban nem is dolgozhatunk, csak tiszta gyermek praxisokban. Természetesen a legjobb szakmai tudásunknak megfelelően látjuk el a körzetünket, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt a praxisunkba jelentkező pácienseink száma. Kiesés vagy fennakadás a gyermekorvosi ellátásban soha nem volt, kolléganőmmel nagyon jól tudunk együttműködni, ismerjük egymás betegeit, akik megbíznak bennünk. A megfelelő szerződés hiánya ellenére a jelenlegi gyermekorvosok a felnőtt ellátást is bevállalják, de ez sajnos a helyzet kényszeréből fakad."

Hasonló véleményen van Dr. Horváth Balázs is, aki szerint a felnőtt gyógyászat az elmúlt években olyan óriási szakmai és technikai fejlődésen ment keresztül, hogy akinek nincs napi gyakorlata a felnőttek gyógyításában - gondoljunk például egy súlyos, infarktus gyanús páciens EKG vizsgálatára - arra óriási felelősség hárul.

A gyermekorvosok a lakossági szempontokat figyelembe véve szorgalmaznák, hogy külön gyermekügyelet megvalósítható legyen a jövőben, amit jeleztek is a tárgyalások során. Addig vállalják a felnőttek ellátását is, amennyiben szándékaiknak megfelelő szerződés születik és az önkormányzat és az ügyeletszervező támogatását is megkapnák munkájukhoz.

Hosszabb ideje fennálló problémák, fizetés nélküli ügyelet

A két gyermekorvos felmondásának kilátásba helyezése mindemellett egyéb, hosszabb ideje már fennálló, megoldatlan problémákra is rávilágít. Az egészségház vezetője és az orvosok egy része ugyanis régóta nem tud megállapodásra jutni nem csak a fent részletezett kérdésben, hanem egyéb pontokban sem. Az orvosok ügyvédet is fogadtak, és több alkalommal is hivatalos (ám hivatalos válasz nélkül maradt) levélben kérték az egészségház vezetőjét, hogy az orvosok és a Kft. között korábban megkötött, általuk egyoldalúnak tartott szerződés, amely megfogalmazásuk szerint gyakorlatilag csak kötelezettségeket tartalmaz, a jogaikat is szerepeltesse. Mivel évente lehetőség van a szerződés felülvizsgálatára, többször is kérték az egészségház vezetőjét, hogy például az ügyeleti ellátás kérdéskörében konkrétan kerüljön megfogalmazásra, hogy a gyermekorvosoknak felnőtteket a fenti indokok miatt ne kelljen ellátniuk, emellett az is, hogy konkrétan hány órát kell ügyelniük egy hónapban, vagyis legyen szabályozva az ügyeleti napok száma. És arra az esetre is kapjanak lehetőségeket, ha nem fizetik ki időben az ügyeleti díjaikat. Azok az orvosok, akik nem írták alá az általuk egyoldalúnak tartott szerződést, tavaly csökkentett bérért ügyeltek, idén januártól pedig fizetés nélkül látták el az ügyeletet, azzal az indoklással, hogy a saját és betegeik biztonsága az elsődleges szempont.

Fűzfő kiáll az orvosai mellett

Az ügyben érintett többek között néhány balatonfűzfői orvos is, akik szintén ügyeletet látnak el Almádiban. Fűzfő polgármestere, Marton Béla azt mondja: az orvosok nála is több alkalommal jeleztek problémát az almádi ügyelet és az intézményvezető személye kapcsán, amelyeket annak ellenére sem sikerült megoldani, hogy történtek egyeztetések az érintett felekkel. Mindezek miatt a fűzfői orvosok tavaly év végén jelezték, hogy szeretnének kilépni az almádi ügyeleti rendszerből. A két önkormányzat között lévő szerződés szerint erre lehetőségük nyílik, így a balatonfűzfői képviselő testület egyhangúlag a kilépés mellett döntött. Ez mintegy 7000 fűzfői és papkeszi lakost érint, így a fűzfői polgármester tárgyalásokat kezdeményezett a veszprémi ügyeletet biztosító cég képviselőjével, hogy jövőre már a veszprémi ügyeleti rendszer lássa el a fűzfőieket és a papkeszi pácienseket. Marton Béla szerint az orvosokat tisztelni és becsülni kell, fontos, hogy jól érezze magát az, aki betegeket gyógyít - ezért áll ki a település az orvosai mellett.

Az almádi önkormányzat álláspontja

A balatonalmádi önkormányzat álláspontja szerint a jogszabályi rendelkezések és az ahhoz kapcsolódó szerződések alapján az önkormányzatokkal szerződött házi orvosokat és gyerekorvosokat a folyamatos orvosi ellátási kötelezettség részeként terheli az ügyeleti ellátási kötelezettség. Ennek teljesítését nem tagadhatják meg a jogvitára való hivatkozással.

A Rólunk szól magazin következő számában is foglalkozunk majd a témával, előzetesen annyit, hogy érdeklődésünkre azt a választ kaptuk a balatonalmádi önkormányzattól, hogy szeretnék a tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy ez az átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen és a felek megegyezésre jussanak.

Sajnáljuk, hogy valamiért ezt mindeddig nem sikerült megvalósítani. A felmondási határidőig mindössze 5 munkanap van hátra.

Városunkért Közösen Egyesület