Várva várt bölcsőde

A közelmúltban több fórumon is felvetődött, hogy lesz-e és mikor bölcsődei ellátás Balatonalmádiban. Láthatóan ez sok embert érint, sok embert foglalkoztat a kérdés a városunkban. Ebben az írásban egy rövid áttekintést szeretnék adni arról, mi történt bölcsőde ügyben az elmúlt években, és hol tart most ez a fontos ügy.

Az elmúlt évtizedben növekedett Balatonalmádiban az állandó lakosok száma, aminek természetes következménye, hogy a gyermekek száma is nagymértékben nőtt. Balatonalmádi képviselőtestülete a 2016. áprilisában döntött úgy, hogy A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra "Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése" címmel pályázatot nyújt be az óvodai fejlesztés megvalósítására. Ennek keretében 2019. őszén felszabadul a Bajcsy úti óvoda mindkét épülete, és az egyikben terveztek kialakítani bölcsődei férőhelyeket.

A Bajcsy úton az egyik épület a közel 120 éves un. Kánya villa, /Kánya Kálmán külügyminiszter nyaralója volt/. A másik épület az 1976-ban épült, és tervezetten óvodának készült, és most ebben terveztek kialakítani bölcsődei férőhelyeket. Erre nyújtott be pályázatot az önkormányzatunk. Ebben három óvodai csoport került korábban kialakításra, a hozzá tartozó mosdókkal és öltözőkkel, a mai napig ebben a formában várja a gyerekeket, egyben itt kapott helyet egy főző konyha is. Az épület az utóbbi években már erősen felújításra szorult. 2016-18. év között pályázat keretében itt a főzőkonyhát nagy mértékben felújították, valamint megtörtént az Ibolya utca felőli oldalon a nyílászárók cseréje is. A főzőkonyha kiszolgálja a Mogyoró utcai óvodát és szociálisan rászorultakat is.

1. ábra Bajcsy-Zsilinszky úti Kánya villa óvodaépület

2017. januárjában hatályba lépett rendelkezés szerint minden magyar településnek bölcsődei ellátást kell nyújtani, ha legalább öt kisgyermek szülei ezt igénylik, vagy ha több mint negyven ilyen korú gyerek él a kisvárosban. 2018. novemberében az igények ellenére a parlament megszavazta, hogy újabb két évig, 2020 decemberig nem lesz kötelező bölcsődét nyitni a tízezer főnél kisebb településeken, így Balatonalmádiban sem.

2. ábra Bajcsy-Zsilinszky úti konyhás óvodaépület - leendő bölcsőde épülete

A jelenleg épülő óvoda, a régi Mogyoró utcai óvoda melletti területen 2019. októberére várhatóan elkészül. Azonban az átadásához a régi óvoda épületét lebontani a pályázati vállalás miatt szükséges. Mert a pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy a régi óvoda épülete bontásra kerül. Ezek után kaphat használatba vételi engedélyt az új óvoda és foglalhatják el a gyerekek. Ezért keresik az érintettek a megoldást arra, hogy a gyerekek ellátása a költözés ideje - várhatóan 2-3 hónap - alatt hol történjen. A jelenlegi két óvoda (Mogyoró utcai és Bajcsy úti) 10 csoportja össze lesz vonva az új Mogyoró utcai óvodában.

3. ábra Mogyoró utcai óvoda - amit le fognak bontani

A Bajcsy úti óvoda átköltöztetésével felszabaduló épületben tervezte a képviselőtestület a várva-várt bölcsődei férőhelyek kialakítását, a szülői kéréseknek engedve, ezért pályázatot nyújtottak be a felszabaduló épület felújítására és a szükséges eszközbeszerzésre. Erre a pályázatra sajnos azóta sem érkezett mértékadó válasz a bírálótól. 2018-ban úgy döntött a képviselőtestület, hogy bead egy második, az elsőtől teljesen független pályázatot, melyben a terveik szerint Balatonalmádi Ady Endre 25. és 27. szám alatti önkormányzati épületekben alakítja ki a szükséges "minibölcsődei" férőhelyeket. Azaz egyszerre 2 egymástól független pályázatot nyújtottak be a 2020 decemberétől kötelező bölcsődei ellátás biztosítására. Erre a pályázatra sem érkezett még mértékadó válasz a bírálótól. Hogy miért is e kettős megoldás mellett döntött a képviselőtestület? Polgármester úr nyilatkozata szerint nagyobb eséllyel valósulhat meg városunkban a bölcsőde, ha 2 vasat tartunk a tűzben.

A Bajcsy úti épületben a pályázat szerint 2 bölcsődei csoport kap majd helyet, azaz 2x12 fő, 3 év alatti gyermeket, azaz 24 gyermeket tudnak itt majd ellátni. Noha az épületben jelenleg három csoportszoba található.

A városunk lakosai az elmúlt időszakban találkozhattak, olvashatták az alábbi megoldási javaslattal a bölcsődei férőhelyek megoldására. A Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda 2 épületében egy 60 férőhelyes bölcsőde kerülhetne kialakításra. Ez csak abban az esetben valósulhatna meg, ha 5 bölcsődei csoport létesülhetne, mivel a törvényben szabályozva van a maximális csoportlétszám, ami jelenleg 12 főben van megállapítva. De a benyújtott pályázat szerint csak 2 csoport kialakítását tervezi az önkormányzat (azaz 2*12 gyerek). Tehát a sikeres pályázat esetén is legfeljebb 24 gyereknek tudnak majd bölcsődei ellátást biztosítani. Az a felvetés, hogy 3 csoportnak vagy 60 főnek is lehetne helyet biztosítani, sajnos nem állja meg a helyét a fentebb leírtak miatt. Jelen pályázat nem teszi lehetővé, hogy a csoportok számát növelni lehessen. Az Ady Endre úti bölcsőde pályázatát 3 un. minibölcsődei csoport elhelyezéséhez adták be, ami csoportonként 7-8 gyermek ellátását tudja biztosítani. A mini bölcsődei csoportban legfeljebb 7 gyermek nevelhető (ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 nevelhető). Amennyiben e pályázatot bírálnák el sikeresen a döntéshozók, ez esetben 3x8 gyermek minibölcsődei ellátása lenne megoldva, azaz 24, mint a Bajcsy úti esetében.

Eközben 2019-ben Balatonalmádiban a 3 év alatti gyerekek száma 200 fő felett van. A városvezetés elmondása szerint azért két független bölcsődei pályázatot nyújtottak be, hogy nagyobb esélye legyen egy pályázat elnyerésének és a bölcsőde megvalósításnak. Úgy véljük, hogy az elmúlt két évben a Bajcsy úton pályázati keretben megújult konyha és nyílászárók okán indokoltabb lenne a Bajcsy úti bölcsődei intézmény megvalósítása.

Várunk. Nagy reményekkel. Arra, hogy az egyik pályázat nyerjen, mert pályázati összegek nélkül a városnak ekkora beruházásra jelenleg nincs pénze.

Lázárné Szecsődi Andrea